Facebook Twitter
gPlus 
-

เมืองเกษตรสีเขียว กับ อ.ต.ก. ช้อปสินค้าเกษตรสีเขียวคุณภาพดี
25 ก.ย. 58 - 28 ก.ย. 58

เมืองเกษตรสีเขียว กับ อ.ต.ก. ช้อปสินค้าเกษตรสีเขียวคุณภาพดี
ณ ตลาด อ.ต.ก. (ทิศตะวันตก) จตุจักร
ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2558


 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนร่วมงาน “กิจกรรมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2558” ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ ตลาด อ.ต.ก. (ทิศตะวันตก) จตุจักร เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ที่มุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยมีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ รวม 6 จังหวัด มาร่วมแสดงสินค้า และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร สอนแกะสลักผักผลไม้ แจกฟรี ชิมฟรี และการจำหน่ายสินค้าเกษตรสีเขียวจากเกษตรกรชาวสวน นักช้อปสินค้าเกษตรสีเขียวคุณภาพดีไม่ควรพลาด ในวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

กลับขึ้นด้านบน