Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่กระจาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
7 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58

ประเพณีแห่กระจาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่กระจาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
กลับขึ้นด้านบน