Facebook Twitter
gPlus 
-

ตานก๋วยสลากภัต ครั้งที่ 52
3 ต.ค. 58 - 4 ต.ค. 58

ตานก๋วยสลากภัต ครั้งที่ 52
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558ขอเชิญร่วมงาน ตานก๋วยสลากภัต ครั้งที่ 52 รับชมขบวนแหครัวดาน ตามประเพณีชาวเหนือร่วม 10 จังหวัด จากหลากหลายชมรมของพี่น้องชาวเหนือ ศิลปะการแสดงแบบล้านนา ดนตรีสะล้อ ซอ ซึง ซอล่องนาน พบสินค้าพื้นเมืองและอาหารหลากหลายชนิด
กลับขึ้นด้านบน