Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลออกพรรษานาข่าผ้าหมี่ขิด
27 ต.ค. 58 - 27 ต.ค. 58

เทศกาลออกพรรษานาข่าผ้าหมี่ขิด
ณ ตำบลบ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 27 ตุลาคม 2558ชมกิจกรรมและการแสดงบนเวทีของเยาวชน ทั้งดนตรีพื้นเมือง โฟคซอง และอื่นๆ ชมการสาธิตการผลิตผ้าทอพื้นเมือง เช่น การย้อนคราม การมัดหมี่ การทอผ้า การด้นผ้าและการแปรรูป

กลับขึ้นด้านบน