Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
13 ต.ค. 58 - 21 ต.ค. 58

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
ณ ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2558ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัด จำนวน 10 วัน ในระหว่างประเพณีถือศีลกินผัก ในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก
กลับขึ้นด้านบน