Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสารทไทย กล้วยไข่ เมืองกำแพง
12 ต.ค. 58 - 21 ต.ค. 58

งานสารทไทย กล้วยไข่ เมืองกำแพง
ณ ลานโพธิ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558ชมการประกวดกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ชมการแข่งขันกวนกระยาสารท กวนข้าวทิพย์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าแถว ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการแสดงมหรสพ

กลับขึ้นด้านบน