Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
3 ต.ค. 58 - 4 ต.ค. 58

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ คลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558


ชมการแข่งเรือประลองฝีพายแห่งสายน้ำคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีกลับขึ้นด้านบน