Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 2558 @ บางปะอิน
27 ก.ย. 58 - 27 ก.ย. 58

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 2558 @ บางปะอิน
ณ วัดบ่อทอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 กันยายน 2558ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีที่มีการนำข้าวต้มมัดน้ำผึ้งและน้ำอ้อยไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งประเพณีดังกล่าวนี้ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งสำหรับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ วัดบ่อทอง อำเภอบางปะอิน

โดยทางวัดจะจัดเตรียมบาตรสำหรับใส่น้ำผึ้งมาวางเคียงบาตร ชาวมอญมีความเชื่อว่า การได้ถวายน้ำผึ้งจะทำให้มีโชคลาภ

กลับขึ้นด้านบน