Facebook Twitter
gPlus 
-

วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
4 ต.ค. 58 - 4 ต.ค. 58

วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
ณ พรุเจ๊ะสัน ไม้ขาว จ.ภูเก็ต
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558ประเภทการวิ่ง
- วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

กลับขึ้นด้านบน