Facebook Twitter
gPlus 
-

อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์
4 ก.ย. 58 - 6 ก.ย. 58

อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์
ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงาน เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่าง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการสายน้ำ สายสัมพันธ์ 3 ศรัทธา , นิทรรศการมีชีวิตพร้อมด้วยการสาธิตการทำอาหารคาวหวาน , กิจกรรมล่องเรือชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดเส้นทาง , ชมพิธเปิดงาน และการแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม , การแสดงแสง สี เสียง , การออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
กลับขึ้นด้านบน