Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
11 ก.ย. 58 - 13 ก.ย. 58

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ ลำน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2558การแข่งขันเรือยาวที่บึงกาฬเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2510 มีการเชิญเรื่อในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเรือจาก สปป.ลาว เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากมีการแข่งเรือแล้วภายในงานยังจัดให้มีการออกร้านแสดงสินค้า โอท็อปจากทั่วประเทศ
กลับขึ้นด้านบน