Facebook Twitter
gPlus 
-

สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย 2558
27 ส.ค. 58 - 2 ก.ย. 58สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย 2558
ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า
ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 2 ก.ย. 2558มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิต ภัณฑ์สายใจไทย” ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 2 ก.ย. 2558 เพื่อเผยแพร่กิจการมูลนิธิสายใจไทยฯ พร้อมจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิกสายใจไทย ผู้ทุพพลภาพ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา 10.30 น. พร้อมทอดพระเนตรการเดินแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้นานาชนิด ของมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ และศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับสินค้าไฮไลต์ในปีนี้ วนิดา ดุละลัมพะ ผอ. สายพัฒนาอาชีพ มูลนิธิสายใจไทยฯ เผยว่า เป็นเนกไท 3 แบบและผ้าพันคอผ้าไหมลายดอกไม้นามพระราชทาน 9 ชนิด อย่างละ 60 ชิ้น ซึ่งมีจำหน่าย ที่งานนี้งานเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสที่องค์ประธานมีพระชนมายุ 60 พรรษา

ทุกวันพบกับนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์สลับมาให้ความบันเทิง ระหว่างเวลา 12.00-15.00 น. อาทิ บุรินทร์ วงศ์สงวน, คณะนันทวัน สุวรรณปิยะศิริ, วงดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วงหัสดนตรี, กองดุริยางค์ทหารเรือ ฯลฯ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ และครอบครัว
กลับขึ้นด้านบน