Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
12 ต.ค. 58 - 21 ต.ค. 58

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย  ศาลเจ้าพ่อเสือ  ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว  ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง
ระหว่างวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัด จำนวน 10 วัน ในระหว่างประเพณีถือศีลกินผัก ในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก
กลับขึ้นด้านบน