Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระจันทร์
25 ก.ย. 58 - 27 ก.ย. 58

ประเพณีไหว้พระจันทร์
ณ ตลาดทุ่งยาว เทศบาลตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558


งานประเพณีที่ชาวทุ่งยาวถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ในคืนวันเพ็ญ  เดือนแปด ของทุกปี (ตามปฏิทินจีน)  ชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ อย่างสวยงาม  มีการจำหน่ายอาหารจีนโดยฝีมือชาวทุ่งยาว  ชมการประกวดธิดาพระจันทร์  การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมชาหวานตำหรับชาวทุ่งยาว
กลับขึ้นด้านบน