Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมกลองนานาชาติ
27 ส.ค. 58 - 30 ส.ค. 58

มหกรรมกลองนานาชาติ
ณ หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2558พิธีไหว้ครูกลองชมขบวนแห่กลองที่ยิ่งใหญ่การแสดง Minilight&Sound เกี่ยวกับ “เปิดตำนานหมู่บ้านทำกลอง”การแสดงมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติการบรรเลงดนตรีไทยชุดมหกรรมกลองสิบสองภาษาการแสดงประชันเปิงมาง รำกลองยาวรำมโนราห์ ระบำกลองการประกวดวงกลองยาวการตีกลองสะบัดชัย งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทุกภาคการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนการจัดนิทรรศการของดีเมืองอ่างทองกลองไทยและกลองนานาชาติ “เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์” การจำหน่ายสินค้าราคาถูกการจำหน่ายสินค้า OTOP งานมหกรรมอาหารอร่อย

กลับขึ้นด้านบน