Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ
29 ส.ค. 58 - 30 ส.ค. 58

การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ
ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงถ้วยเกียรติยศประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมหลัก
วันที่ 28 สิงหาคม 2558

- จักรยานรณรงค์ (ออกกำลังกายวันนี้สุขภาพดีเพื่อพ่อ) จุดปล่อยตัว : หน้าสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก เส้นทางรอบตัวเมืองตาก ปล่อยตัวเวลา 15.00 น.
วันที่ 29 สิงหาคม 2558

- จักรยานเสือภูเขาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 60 กิโลเมตร เส้นทางจังหวัดตากสู่เขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

- จักรยานเสือภูเขาประเภทครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร (ปั่นจักรยาน 3 รอบ รอบละ 6 กิโลเมตร) สถานที่แข่งขัน : สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 13.00 น.)

- จักรยานเสือท่องเที่ยว เสือคู่รัก เสือหมู่ (ทีม ๆ ละ 2 คน และ 3 คน ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร สถานที่แข่งขัน : เส้นทางถนนลาดยางภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล ขึ้นสันเขื่อน กิจกรรมหา RC ตามเส้นทางและเล่นเกมส์ ตามจุดที่กำหนด (ปล่อยตัวเวลา 14.00 น.)
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

- จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 36 กิโลเมตร (ปั่น 3 รอบ รอบละ 12 กิโลเมตร) สถานที่แข่งขัน : สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล(ปล่อยตัวเวลา 08.00 น.)

- จักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น (เสือภูเขาผู้ชายและเสือภูเขาผู้หญิง) ระยะทาง 20 กิโลเมตร (ปั่น 2 รอบ รอบละ 10 กิโลเมตร) สถานที่สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น.)

กิจกรรมเสริม

- ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศรอบเขื่อนภูมิพล

- Mini concert ติ๊ก ชีโร่ และเพื่อนๆ

- เลือกจับจ่ายซื้อหาและซ่อมแซมจักรยานเสือภูเขาจากร้านผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มากมายในราคาสุดพิเศษ

- จำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นนำ จากตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดตาก

- จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและดนตรีโฟล์คซอง จากเยาวชนเขื่อนภูมิพล ในช่วงเย็น

ค่าสมัคร


- ประเภทแข่งขันเสือภูเขานานาชาติ 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

- ประเภทเสือภูเขาทางไกล 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

- ประเภทครอบครัว 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก จำนวน 2 ชุด

- ประเภทเสือภูเขาท่องเที่ยว ไม่เสียค่าสมัครและไม่ได้เสื้อและเหรียญที่ระลึก


กลับขึ้นด้านบน