Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีใส่บาตรเทียน
1 ส.ค. 58 - 1 ส.ค. 58

ประเพณีใส่บาตรเทียน
ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันที่ 1 สิงหาคม 2558

กิจกรรมภายในงาน พิธีจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปพระภิกษุสามเณรและคณะสาธุชนจะเตรียมเทียน ดอกไม้ น้ำส้มป่อยหรือน้ำอบน้ำหอม และเตรียมสำรับกับข้าวใส่ปิ่นโตเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรที่ไปร่วมพิธี

พระภิกษุสามเณร จะมีการเตรียมบาตรและผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าสบงไปปูไว้บนโต๊ะและตั้งบาตรบนผ้าอาบน้ำฝน เพื่อรองรับเทียนที่คณะสงฆ์และสาธุชนใส่บาตรเทียน

ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปก็จะเริ่มใส่บาตรเทียน
กลับขึ้นด้านบน