Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2558
19 ก.ค. 58 - 30 ก.ค. 58

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2558


พบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ การประกวดขบวนแห่รถพฤกษชาติซึ่งตกแต่งด้วยเงาะโรงเรียน ผลไม้และดอกไม้ในท้องถิ่น การประกวดผลผลิตเงาะโรงเรียน และผลผลิตอื่นๆ การประกวดการจัดกระเช้าผลไม้ นิทรรศการทางการเกษตร ประกวดธิดาเงาะโรงเรียนและขวัญใจชาวสวน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปท้องถิ่นและมหรสพต่างๆกลับขึ้นด้านบน