Facebook Twitter
gPlus 
-

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 เมืองอุตรดิตถ์เกมส์
10 ก.ค. 58 - 14 ก.ค. 58

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 เมืองอุตรดิตถ์เกมส์
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2558จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาสำคัญเพื่อส่งเสิรมการกีฬาของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
กลับขึ้นด้านบน