Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2558
3 ก.ค. 58 - 5 ก.ค. 58

งานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2558
ณ บริเวณ ลานเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่  3 - 5 กรกฎาคม 2558


พบการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอย่างหลากหลาย การประกวดผลไม้ เช่นทุเรียน เงาะทองผาภูมิ ส้มโอ มะไฟ กล้วยน้ำสุก สะตอ มะนาว การประกวดขบวนรถผลไม้แต่ละตำบล การแสดงแสงสีเสียง
กลับขึ้นด้านบน