Facebook Twitter
gPlus 
-

Smart SME Expo 2015
2 ก.ค. 58 - 5 ก.ค. 58

Smart SME Expo 2015
อาคาร 4 - 5 IMPACT เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2558


งาน Smart SME Expo 2015 ภายใต้คอนเซ็ป "รวบรวมสุดยอดโอกาสเพื่อ SME" โดยรวมธุรกิจที่มีความหลากหลายมากที่สุด หน่วยงานสนับสนุน SME มากที่สุด นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ประการ SME มากที่สุด เพื่อเป็นเวทีกลางในการขยายตลาด และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นสื่อกลางในการกระจายนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในการมองหาธุรกิจ


กลับขึ้นด้านบน