Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ประจำปี 2558
30 ก.ค. 58 - 30 ก.ค. 58

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ประจำปี 2558
ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558ขอเชิญเที่ยวชมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ประจำปี 2558 ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด
กลับขึ้นด้านบน