Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2558
30 ก.ค. 58 - 31 ก.ค. 58

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2558
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558ชมขบวนแห่ต้นเทียนที่ตกแต่งด้วยบุพชาติอย่างตระการตา การประกวดเทพีต้นเทียน นมัสการองค์พระธาตุพนมพร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา
กลับขึ้นด้านบน