Facebook Twitter
gPlus 
-

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
21 มิ.ย. 58 - 21 มิ.ย. 58

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
ณ ตำบลปากน้ำหลังสวน  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
วันที่ 21 มิถุนายน 2558วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14  กม. และFunRun ระยะทาง 3.5 กม. กิจกรรมแข่งขันจักรยาน กิจกรรมการมอบรางวัลบนเวที กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ การตกหมึก

กลับขึ้นด้านบน