Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2558
12 มิ.ย. 58 - 21 มิ.ย. 58

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2558
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2558งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานของดีเมืองลุง ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุปีะสงค์เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนำของดีเมืองลุง และเอหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำไปช่วยเหลือในด้านการกุศลต่างๆ

พบกิจกรรมหลักใน 3 ส่วนคือ ส่วนของงานกาชาด  งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระสี่มุมเมืองประจำภาคใต้และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพัทลุง  และงานออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดงตลอด 10 วัน 10 คืน

กลับขึ้นด้านบน