Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา
1 มิ.ย. 58 - 1 มิ.ย. 58

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 1 มิถุนายน 2558


สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชมนิทรรศการพุทธประวัติ ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานกลับขึ้นด้านบน