Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2558
ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 26 มิถุนายน 2558


ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ มหรสพชมฟรี


กลับขึ้นด้านบน