Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
26 พ.ค. 58 - 6 มิ.ย. 58

งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2558
ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา


พบกับการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการประกวดนางสาวสมิหลา การแสดงบนเวที การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาค การแสดงดนตรีของศิลปินและฟรีคอนเสิร์ต

กลับขึ้นด้านบน