Facebook Twitter
gPlus 
-

สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี
25 พ.ค. 58 - 1 มิ.ย. 58

สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี
ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558


ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี" เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดแทรกสาระทางพุธศาสนาเข้าไปด้วย ให้การท่องเที่ยวในวันสำคัญเช่นนี้ ได้ประโยชน์ทั้งไในแง่แห่งการเพลิดเพลินและจิตใจที่อิ่มเอมเป็นสุข รวมทั้งเป็นการสร้างกุศลในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพรสืบไป

เปิดให้เข้าเที่ยวชมเมืองโบราณ ฟรี (ยกเว้นค่าพาหนะ) ตลอดสัปดาห์ พร้อมเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุสีและพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (ไม้แกะสลัก) ครั้งแรกของประเทศ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กลับขึ้นด้านบน