Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 58 - 27 มิ.ย. 58

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558
ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558


ชมขบวนแห่ผีตาโขน การประกวดหน้ากากผีตาโขน การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขันจุดบั้งไฟ โดยขบวนพาเหรดจะมีขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2558
กลับขึ้นด้านบน