Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2558
5 มิ.ย. 58 - 8 มิ.ย. 58

งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2558
ณ บริเวณด่านบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จ.ตราด
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2558


งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณด่านบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ตลอดจนเป็นการส่งเสิมการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยภายในงาน พบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้ ทั้งระกำหวาน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ลองกอง สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง มังคุด และเงาะโรงเรียน ตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูก การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การประกวดอาหารพื้นบ้าน ประกวดทำอาหาร ฯลฯ
กลับขึ้นด้านบน