Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมกล้วยไม้นครปฐม 2558
8 พ.ค. 58 - 12 พ.ค. 58

มหกรรมกล้วยไม้นครปฐม 2558
ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน
ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2558

พบการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก กล้วยไม้ต้นในกระถาง (กล้วยไม้เดี่ยว) เช่น กล้วยไม้สกุลแวนด้า แคทลิยา ฯลฯ การจัดสวนโชว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับกล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมายกลับขึ้นด้านบน