Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และออกร้านตลาดนิพพาน
2 พ.ค. 58 - 2 พ.ค. 58

ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และออกร้านตลาดนิพพาน
ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญร่วมงานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ของชุมชนมอญสังขละบุรี โดยหลวงพ่ออุตตมะที่ได้ทำการรื้อฟื้นประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ขึ้น เหมือนที่เมืองมอญบ้านเกิดของท่าน ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยในช่วงเย็น-ค่ำ ชาวมอญจะพร้อมใจกันทำน้ำอบ น้ำหอม น้ำสะอาดลอยด้วยดอกไม้ มาร่วมกันรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ หลวงพ่ออุตตมะได้เดินทางไปอัญเชิญมาจากต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ.2530

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านตลาดนิพพาน โดยชาวบ้านที่มาออกร้านจะจัดเตรียมอาหารคาว-หวาน ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม หรือน้ำหวานมาตั้งเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงเย็น หลังจากที่ร่วมบุญรดน้ำต้นโพธิ์เสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะไปร่วมกันสมาทานศีล ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบเจดีย์พุทธคยา จากนั้นจึงจะเปิดตลาดให้ผู้คนที่มาร่วมงานบุญ ได้นำบุญที่ทำมาแล้วนั้นแลกกับสิ่งของ โดยไม่ต้องมีการใช้เงินซื้อ เนื่องจากผู้ขายเองก็ปรารถนาบุญและสร้างทานบารมีด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่คนขายก็ได้บุญ คนซื้อก็สุขใจ โดยชาวมอญเชื่อว่าบุญต่างๆ ที่ได้สั่งสมไว้นี้จะทำให้ได้บรรลุซึ่งนิพพานในที่สุด
กลับขึ้นด้านบน