Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2558
6 พ.ค. 58 - 7 พ.ค. 58

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2558
ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2558

การแสดงงิ้ว การออกเกี้ยวขององค์เทพต่าง ๆ ชมขบวนแห่กลองยาวของศิษยานุศิษย์ การแห่มังกร และเอ็งกอ, ขบวนแห่สิงโต
กลับขึ้นด้านบน