Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีอัฐมีบูชา
2 พ.ค. 58 - 10 พ.ค. 58

ประเพณีอัฐมีบูชา
ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2558

การแสดงแสง สี เสียง และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ทอผ้าห่มพระธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาต ใส่บาตรพระอสิติ กิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดมหรสพอื่นๆ
กลับขึ้นด้านบน