Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ประจำปี 2558
3 พ.ค. 58 - 3 พ.ค. 58

งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ประจำปี 2558
ณ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ, ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน, การละเล่นพื้นบ้าน, การจุดบั้งไฟของแต่ละชุมชนใน ต.นาซ่าว
กลับขึ้นด้านบน