Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
8 พ.ค. 58 - 10 พ.ค. 58

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
ณ สวนสาธารณะพญาแถน หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2558

ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ
กลับขึ้นด้านบน