Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
26 เม.ย. 58 - 2 พ.ค. 58

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2558 - 2 พฤษภาคม 2558

ร่วมขบวนแห่นำน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องสักการะบูชาและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร แล้วทำพิธีถวายสักการะ โดยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
กลับขึ้นด้านบน