Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558
7 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 58

งานแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558
ณ วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 7 เมษายน 2558

ชมขบวน "แห่นาค นั่งบนคอช้าง พร้อมแต่งกายสวยงาม" ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวที่มีมายาวนานกว่า 170 ปี ตระการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ และร่วมสนุกสนานกับขบวนแห่ของชาวบ้านที่สร้างสีสันด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านกลับขึ้นด้านบน