Facebook Twitter
gPlus 
-

วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม
1 เม.ย. 58 - 30 เม.ย. 58

วิศิษฎศิลป์ แผ่นดินสยาม
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2558

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ วิศิษฎศิลป์ แผ่นดินสยาม Magnificent Art of Siam ทัศนางานศิลป์แห่งองค์เจ้าฟ้าสิรินธร นิทรรศการงานศิลปะในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่ด้วยความรักในงานศิลปะ และแรงบันดาลพระทัยจากพระราชบิดา จึงโปรดใช้เวลาที่หาได้ยากยิ่ง ไปกับงานศิลปะจนเกิดเป็นผลงานต่างๆ มากมาย ทั้งวรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จนเป็นที่ประจักษ์สายตาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กลับขึ้นด้านบน