Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
8 เม.ย. 58 - 12 เม.ย. 58

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2558 - 12 เมษายน 2558

ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่  1 และบูรพกษัตริย์ ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมงานเทศกาลอาหารกลับขึ้นด้านบน