Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนิทรรศการหนังสือ "12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี"
2 เม.ย. 58 - 29 เม.ย. 58

งานนิทรรศการหนังสือ "12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี"
ณ บริเวณล็อบบี้ชั้น 1-2 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
ระหว่างวันที่ 2 - 29 เมษายน 2558

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา ด้วยงานนิทรรศการหนังสือ "12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี" จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย งานเขียนประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ นักเขียนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรผ่านทางข้อเขียน บทกวี ภาพเขียน และภาพถ่ายกลับขึ้นด้านบน