Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีวันงูจงอาง ประจำปี 2558
10 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 58

ประเพณีวันงูจงอาง ประจำปี 2558
ณ หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2558

ร่วมชมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่งูจงอางที่ยาวที่สุดในโลก การจัดโต๊ะจีนเลี้ยงงูจงอาง การบวงสรวงเจ้าพ่อ-เจ้าแม่งูจงอาง การประกวดธิดางู การปล่อยโคมลอย การเล่นน้ำสงกรานต์ และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงต่อสู้ระหว่างคนกับงูจงอาง
กลับขึ้นด้านบน