Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (งานย่าโม)
23 มี.ค. 58 - 3 เม.ย. 58

งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด/บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี /ถนนราช-ดำเนินนอก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 - 3 เมษายน 2558

เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซื่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เริ่มด้วยเวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงและมอบคบไฟเพื่อนำไปประกอบพิธีจุดพลุเปิดงานฯ บริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบคบไฟแก่ขบวนวิ่งคบไฟ จากทุ่งสัมฤทธิ์ วิ่งผ่าน อำเภอโนนสูง เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองนครราชสีมา สิ้นสุด ที่โรงเรียนสุขานารี เวลา 16.30 น. และ เวลา 10.20 น. มีพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย และมีพิธีเปิดงาน ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มเวลา 17.00 น. มีขบวนแห่สักการะคุณย่าโม 5 ขบวน มีขบวนเมืองหญิงกล้า ขบวนผ้าไหมดี หมี่โคราช ขบวนปราสาทหิน ขบวนดินด่านเกวียน และขบวนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การรำบวงสรวงคุณย่าโม และการจุดพลุที่สวยงาม นอกจากนั้นมีพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วันที่ 24 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ยังมีการประกวดมากมาย เช่น การประกวดอาหารพื้นเมือง โต๊ะโคราช การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ลานสวนอนุสรณ์สถานสวนสุรนารี การประกวดแมวโคราช การประกวดสุขภาพเด็กดี การเดินแฟชั่นผ้าไหมการกุศล การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดธิดากาชาดหลานย่าโม การประกวดสุภาพบุรุษกาชาดหลานย่าโม และยังมีการออกร้านกาชาดตลอด 12 วัน 12 คืนอีกด้วย และการแสดงมหรสพที่เวทีกลางตลอดงานกลับขึ้นด้านบน