Facebook Twitter
gPlus 
-

ไหว้พระเวียนเทียนกลางน้ำ
4 มี.ค. 58 - 4 มี.ค. 58

ไหว้พระเวียนเทียนกลางน้ำ
ณ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันที่ 4 มีนาคม 2558

จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนจะได้นั่งเรือเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย 4 มีนาคม 2558 , 1 มิถุนายน 2558, 30 กรกฏาคม 2558กลับขึ้นด้านบน