Facebook Twitter
gPlus 
-

ไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท-ปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี 2558
28 ก.พ. 58 - 2 มี.ค. 58

ไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท-ปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี 2558
ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ อุทยานประวัติศาสตร์และวัดพระพุทธบาทบัวบก
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558

ร่วมสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตไทยพวนบ้านผือ อาทิ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่และฟ้อนรำ การแสดงแสง-เสียงตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุสา-ท้าวบารส "ตำนานภูพระบาท" เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบกกลับขึ้นด้านบน