Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
14 มี.ค. 58 - 15 มี.ค. 58

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2558

พบการแสดงแสง สี เสียง "ศรีพฤทเธศวร" ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ พร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง ท่ามกลางความหอมของดอกลำดวนกว่า 50,000 ต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชน 4 เผ่าอันได้แก่ ลาว เขมร กวย เยอกลับขึ้นด้านบน