Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
6 มี.ค. 58 - 8 มี.ค. 58

งานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
ณ มณฑลพิธีกลางบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558

เชิญร่วมพิธีประกวดธงผะเหวด พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานจากสระชัยมงคล วัดบึงพลาญชัยไปประดิษฐานในมณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย พิธีเจริญพุทธมนต์เย็นและเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน พิธีสวดมนต์สืบชะตาเมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อน การเทศน์สังกาดและตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูปกลับขึ้นด้านบน