Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2558
1 มี.ค. 58 - 4 มี.ค. 58

งานมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2558
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2558

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ฟังธรรม เจิรญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การจัดนิทรรศการเรื่อง "ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์" การสาธิตการผลิต การทอ และการแสดงผ้าพระบฎ 4 ภาค การเขียนผ้าพระบฎ การประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12 นักษัตร พิธีสมโภชและอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ผ้าพระบฎนานาชาติและผ้าพระบฎจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลาดนัดโบราณ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอีกมากมายกลับขึ้นด้านบน