Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาล ตรุษจีน หาดใหญ่ ประจำปี 2558
18 ก.พ. 58 - 22 ก.พ. 58

งานเทศกาล ตรุษจีน หาดใหญ่ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2558

พบการแสดงสิงโต-มังกร จากนครสวรรค์ ทุกวัน ชมวัฒนธรรมจีน ชิมอาหรพื้นเมืองจีน จากมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน การแสดงจากศิลปิน ดารา นักร้อง การแสดงเปลี่ยนชุดเร็ว เปลี่ยนหน้ากากจีน การแสดงมายากล และอีกมากมายกลับขึ้นด้านบน